Godziny otwarcia szkółki jeździeckiej: pn-pt od 12.00 do 20.00; so-nd od 8.00 do 16.00. Tel. 512082273

Najlepszy koń polskiej hodowli w Grand Prix warszawskiej Cavaliady 28 lutego 2017 r.

Kategoria: Cavaliada Warszawa, Rasa: sp

Podczas de­ko­ra­cji fi­na­ło­we­go kon­kur­su CSI3*-W [12] GRAND PRIX w Warszawie Andrzej Opłatek ode­brał z rąk pre­ze­sa PZHK, Pawła Mazurka na­gro­dę dla naj­lep­sze­go ko­nia pol­skiej ho­dow­li w Grand Prix. Zawodnik na ko­niu El CAMP sp, ur. 2003 (Campari M old. – Eleine sp/​ Elvis KWPN) ho­dow­li SK Prudnik, je­go wła­sno­ści za­jął 10 miej­sce.

(źródło: http://pzhk.pl/blog/2017/02/28/najlepszy-kon-polskiej-hodowli-grand-prix-warszawskiej-cavaliady/#more-35600 )


OGŁOSZENIE

         Stadnina Koni Prudnik Sp. z o. o. poszukuje trenera z aktualną licencją na trenowanie koni w galopie gotowego przyjąć do treningu konie półkrwi na sezon 2017 r..
Wymagane jest min. 7 letnie doświadczenie po uzyskaniu licencji w trenowaniu koni półkrwi w galopie oraz posiadanie toru do trenowania o właściwej nawierzchni i minimalnej długości prostej 1000 m. Prosimy o składanie ofert do 24.02.2017. r.

 


Ogloszenie 1

Ogloszenie 2

Ogloszenie 3

 

 


 

Konie na sprzedaż

NERMA1.JPGWierna021.jpgphoca_thumb_l_dagara5.jpgphoca_thumb_l_dager4.jpgphoca_thumb_l_dazira5.jpgphoca_thumb_l_jarema-sp-a-lopato-2.jpg.900x600_q851 650x511.jpgphoca_thumb_l_jarema-sp-po-maram-kwpn-a-l.jpg.900x600_q851.jpgphoca_thumb_l_jarmila4.jpgphoca_thumb_l_milwi3.jpgphoca_thumb_l_necolta.jpgphoca_thumb_l_nemara2.jpgphoca_thumb_l_olwita2.jpgphoca_thumb_l_roqer4.jpgphoca_thumb_l_rosa dama1.jpgphoca_thumb_l_surinam4.jpgphoca_thumb_l_wicadia2.jpgphoca_thumb_l_wideta1.jpgphoca_thumb_l_windows1.jpgphoca_thumb_l_wisarda2.jpgNERMA1.JPGWierna021.jpgphoca_thumb_l_dagara5.jpgphoca_thumb_l_dager4.jpgphoca_thumb_l_dazira5.jpgphoca_thumb_l_jarema-sp-a-lopato-2.jpg.900x600_q851 650x511.jpgphoca_thumb_l_jarema-sp-po-maram-kwpn-a-l.jpg.900x600_q851.jpgphoca_thumb_l_jarmila4.jpgphoca_thumb_l_milwi3.jpgphoca_thumb_l_necolta.jpgphoca_thumb_l_nemara2.jpgphoca_thumb_l_olwita2.jpgphoca_thumb_l_roqer4.jpgphoca_thumb_l_rosa dama1.jpgphoca_thumb_l_surinam4.jpgphoca_thumb_l_wicadia2.jpgphoca_thumb_l_wideta1.jpgphoca_thumb_l_windows1.jpgphoca_thumb_l_wisarda2.jpg