Godziny otwarcia szkółki jeździeckiej: pn-pt od 12.00 do 20.00; so-nd od 10.00 do 18.00. Tel. 512082273

Zarząd Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na przegląd koni półkrwi angloarabskiej, 
który odbędzie się 04.07.2017 r. (wtorek) o godzinie 10:00.


Dnia 7 maja br. amazonka Daria Kobiernik dosiadająca wał. Winchester sp (Qulester hol – Winona/Nobody KWPN) hodowli Stadniny Koni Prudnik mając na koncie najlepszy wynik w pierwszym nawrocie zajęła drugie miejsce w konkursie Grand Prix na zawodach w Altbarnim w Niemczech.

 


Najlepszy koń polskiej hodowli w Grand Prix warszawskiej Cavaliady 28 lutego 2017 r.

Kategoria: Cavaliada Warszawa, Rasa: sp

Podczas de­ko­ra­cji fi­na­ło­we­go kon­kur­su CSI3*-W [12] GRAND PRIX w Warszawie Andrzej Opłatek ode­brał z rąk pre­ze­sa PZHK, Pawła Mazurka na­gro­dę dla naj­lep­sze­go ko­nia pol­skiej ho­dow­li w Grand Prix. Zawodnik na ko­niu El CAMP sp, ur. 2003 (Campari M old. – Eleine sp/​ Elvis KWPN) ho­dow­li SK Prudnik, je­go wła­sno­ści za­jął 10 miej­sce.

(źródło: http://pzhk.pl/blog/2017/02/28/najlepszy-kon-polskiej-hodowli-grand-prix-warszawskiej-cavaliady/#more-35600 )


Konie na sprzedaż

NERMA1.JPGWierna021.jpgphoca_thumb_l_dagara5.jpgphoca_thumb_l_dager4.jpgphoca_thumb_l_dazira5.jpgphoca_thumb_l_jarema-sp-a-lopato-2.jpg.900x600_q851 650x511.jpgphoca_thumb_l_jarema-sp-po-maram-kwpn-a-l.jpg.900x600_q851.jpgphoca_thumb_l_jarmila4.jpgphoca_thumb_l_milwi3.jpgphoca_thumb_l_necolta.jpgphoca_thumb_l_nemara2.jpgphoca_thumb_l_olwita2.jpgphoca_thumb_l_roqer4.jpgphoca_thumb_l_rosa dama1.jpgphoca_thumb_l_surinam4.jpgphoca_thumb_l_wicadia2.jpgphoca_thumb_l_wideta1.jpgphoca_thumb_l_windows1.jpgphoca_thumb_l_wisarda2.jpgNERMA1.JPGWierna021.jpgphoca_thumb_l_dagara5.jpgphoca_thumb_l_dager4.jpgphoca_thumb_l_dazira5.jpgphoca_thumb_l_jarema-sp-a-lopato-2.jpg.900x600_q851 650x511.jpgphoca_thumb_l_jarema-sp-po-maram-kwpn-a-l.jpg.900x600_q851.jpgphoca_thumb_l_jarmila4.jpgphoca_thumb_l_milwi3.jpgphoca_thumb_l_necolta.jpgphoca_thumb_l_nemara2.jpgphoca_thumb_l_olwita2.jpgphoca_thumb_l_roqer4.jpgphoca_thumb_l_rosa dama1.jpgphoca_thumb_l_surinam4.jpgphoca_thumb_l_wicadia2.jpgphoca_thumb_l_wideta1.jpgphoca_thumb_l_windows1.jpgphoca_thumb_l_wisarda2.jpg