Historia Stadniny Koni

Stadnina Koni Prudnik położona jest na terenie województwa opolskiego. .Hodowlę koni w stadninie rozpoczęto w 1949 roku. Do gospodarstw podległych ówczesnemu Zespołowi w Łące Prudnickiej przeniesiono z Janowa Podlaskiego ok. 30 klaczy rasy fiording , a w roku 1950 następną grupę klaczy z Prószkowa k/Opola . Mimo swych bezspornych zalet (doskonale spełniały rolę siły pociągowej), fiordingi nie przyjęły się w hodowli terenowej na Śląsku. W 1958 roku zorganizowano w Prudniku stadninę mur-insulanów, która administracyjnie należała do SK Moszna. Stadnina przejęła na siebie obowiązek  produkowania materiału hodowlanego koni mur-insulan  dla rejonów    południowych   ówczesnych   województw  opolskiego   i   wrocławskiego. Mur-insulany zyskały sobie opinię doskonałych koni dla potrzeb rolnictwa. Wychowalnię młodzieży zorganizowano w obiektach Kocymia (obecnie Chocim), który był stopniowo modernizowany dla potrzeb hodowli koni.

              Z dniem 1 lipca 1968 roku powołano do życia Stadninę Koni Prudnik jako samodzielną jednostkę. W związku ze zmianą planu hodowlanego, na początku lat 70-tych  hodowlę koni mur-insulan  przejęli inni hodowcy, natomiast do SK Prudnik wprowadzono konie  szlachetne ze specjalnym nastawieniem na produkcję koni sportowych. Nowy kierunek zapoczątkowało 15 klaczy  półkrwi angloarabskiej, a następnie uzupełniono stado w Prudniku klaczami zakupionymi w innych należących do państwa stadninach koni. Wśród tych klaczy były klacze półkrwi angloarabskiej, pełnej krwi angielskiej, wielkopolskie i śląskie. Hodowla koni była zlokalizowana głównie w Kocymiu. W 1979 roku w związku ze zmianami koncepcji hodowlanych państwa wobec Stadniny Koni w Stubnie, przeniesiono do Prudnika 102 najcenniejsze klacze rodu furioso-przedświt, a gros dotychczas posiadanych przez Prudnik matek przekazano do SK w Trzebienicach i Mosznie, lub wybrakowano. Klacze ze Stubna pozostały w SK Prudnik do 1983 roku, po czym powróciły do restytuowanej macierzystej stadniny.

              Jesienią 1982 roku w SK Prudnik zapoczątkowano kolejny kierunek hodowlany. Wprowadzono 20 klaczy gidrańskich z żeńskim przychówkiem z POHZ w Zawadzie. Fakt ten stał się punktem zwrotnym w historii hodowli koni w Prudniku  i dał początek kierunkowi hodowli koni półkrwi w typie Gidran na potrzeby krajowego sportu i eksportu. W ciągu następnych 4 lat kompletowano materiał żeński stadniny, uzyskując znaczne jego wyrównanie pod względem feno- i genotypowym. Ten kierunek hodowli koni szlachetnych w SK Prudnik  trwa już 17 lat . W tym czasie ugruntowało się w stadninie    8 rodzin w typie Gidra Stadnina Koni Prudnik jako przedsiębiorstwo państwowe została zorganizowana   z dniem 1 lipca 1968 roku po wydzieleniu części gospodarstw ze Stadniny Koni Moszna.

W dniu 19 stycznia 1994 roku po wydzieleniu części majątku z gospodarstwa skarbowego, w Sądzie Gospodarczym w Opolu została zarejestrowana Spółka pod nazwą Stadnina Koni Prudnik Spółka  z o.o., która swoją działalność gospodarczą rozpoczęła w dniu   1 luty 1994 roku.

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 11 kwietnia 2003r Spółka została zakwalifikowana do spółek hodowli zwierząt o szczególnym znaczeniu dala gospodarki narodowej.